Alle vacatures Vacature Solliciteer LinkedIn CV
Nederlands

Sollicitatieformulier: Zorg beveiliger regio Dordrecht

Basisgegevens
Voornaam
Achternaam
Land
Postcode + Huisnummer
Straat
Plaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Vragen
Wat is uw geslacht?
Wat is uw geboortedatum?
Wat is uw geboorteplaats?
In welk land ligt uw geboorteplaats?
Wat is uw nationaliteit?
Wat is uw huidige gewicht in kg?
Wat is uw lengte in cm?
Welke hobby's heeft u?
Beschikt u over een rijbewijs?
Beschikt u over eigen vervoer (auto)?
Voor het plegen van welk strafbaar feit heeft u voor de rechter moeten verschijnen? (Indien u nog nooit voor de rechter hebt moeten verschijnen vult u hier "nee" in)
Wanneer moest u voor de rechter verschijnen? ( Indien niet het geval vul datum "01-01-1900" in)
Bent u ooit veroordeeld voor een strafbaar feit?
Wat is je hoogst genoten afgeronde opleiding?
Heeft u voor deze opleiding uw diploma behaald?
Heeft u een beveiligingsgerelateerd diploma?
Welk(e) diploma(s) zijn dit? (indien u niet over beveiligingsgerelateerde diploma's beschikt vult u hier nogmaals "nee" in)
Bent u wel eens aangemeld voor een beveiligingsgerelateerde opleiding?
Hoeveel jaar ervaring heb je in een soortgelijke functie?
Heeft u eerder beveiligingswerkzaamheden uitgevoerd?
Heeft u eerder werkzaamheden uitgevoerd in de retailbeveiliging?
Heeft u eerder werkzaamheden uitgevoerd in de zorgbeveiliging?
Heeft u eerder werkzaamheden uitgevoerd in de objectbeveiliging?
Heeft u eerder werkzaamheden uitgevoerd in de evenementenbeveiliging?
Heeft u eerder receptiediensten uitgevoerd?
Heeft u ervaring met onregelmatige diensten?
Hoe bent u bij ons bedrijf terecht gekomen?
Heeft u hieronder bij 'Bijlage(n)' een pasfoto toegevoegd? (In verband met de representativiteit willen wij je vragen om een pasfoto toe te voegen)
Motivatie
Ik ga akkoord met jullie Privacy Statement. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectie doeleinden.

Contactgegevens

Contactpersoon Excellence Security
Solliciteer LinkedIn CV